Kurumsal İletişimdeki Eğilimler Nelerdir? | BCU Digital
Geri

Kurumsal İletişimdeki Eğilimler Nelerdir?

Kurumların iletişim kurma şekli, yıllar geçtikçe değişmiş, iletişim kurumların hayatta kalabilmeleri için stratejik bir yapıya dönüşmüştür.

1970’li yıllarda, sığ bir iletişimin yapıldığı, kurumların ürün veya hizmetleriyle alakalı bilgilerin, kurumsal kararların belli gruplara aktarıldığı, etkileşimin olmadığı , tek yönlü bir yapı tercih edilmiştir. Bu yönüyle iletişim, pazarlama departmanının belirlediği hedef kitleye ulaşmak için kullandığı bir taktik olarak kullanılmıştır.

1980’li yıllara gelindiğinde, kurumların sanayileşme sonrası yeniden yapılanmaya gitmesi ve kurum için departmanlaşma adımlarının atılması ve yapılan tüm kurum işlemlerinde hesap verilebilme zorunluluğu , kurumların daha merkeziyetçi bir yapıya dönüştürmüştür. Bu değişim sonrası, her birimin kendi iletişimi kurma fırsatının sona ermesine ve iletişimin tek bir merkezden, kurumsal bir şekilde yapılmasının adımları atılmıştır.

2000’li yıllarda kurumlar, paydaş gruplarının zihninde yer edinebilmek için iletişimi daha stratejik bir halde kullanmanın farkına varmışlardır. Piyasada artan ürün ve hizmet çeşitliliği, rekabetin artmasını sağlamış, kurumların kendilerini ifade edebilmeleri için paydaşlarıyla iletişim kurmanın önemi ortaya çıkarmıştır.

Elbette; paydaşlarla yapılacak iletişim bir düzen, bir kimlik içerisinde olması gerekmekteydi.Kurumlar, paydaşlarına güven verebilmek ve tutarlı iletişim sağlayabilmek için kurumsal kimlik, kurumsal itibar ve kurumsal marka gibi konulara fazlasıyla ilgi göstermeye ve yatırım yapmaya başlamışlardır.

Her geçen sene paydaş gruplarına yönelik iletişimin önemini artmış, değişen alışkanlıklar ve çoğalan iletişim araçları sayesinde paydaşlarla kurulan iletişim şeklide değişmiştir. Paydaşların kurumlara yönelik beklentilerini dile getirmede hevesli olmaları, paydaş iletişimine önem vermelerini sağlamıştır.

Konumlandırma, kurumsal kimlik ve paydaş iletişimi gibi konular, merkezi bir konumda yönetilme bir ihtiyaç haline gelmişti.Kurumu merkezi bir konumda yöneten, paydaş gruplarıyla etkileşimli bir yapıda iletişim kuran, düzenli ve belli aralıklarla paydaş gruplarındaki öneme göre iletişim kurmayı sağlayan kurumsal iletişiminin önemi anlaşılmaya başlanmıştır.

Kurumsal iletişim, bir bütün olarak kuruma odaklanan hem iç hem de dış tüm kilit paydaşlarına sunduğu stratejik bir iletişimdir.

Günümüzde kurumsal iletişim, işletmelerde, kurumlarda ve markalarda halk ilişkilerin yerini almış ve iletişimi merkezden yöneten bir meslek haline gelmiştir. Halen ülkemizde çoğu işletme tarafından tam olarak anlaşılamamış olsa da, kurumların hedef kitlerine ürün ve hizmetleri anlatma da önemli görev almaktadır.