Pazarlama Amaçlı Hakla İlişkiler Nedir? Nasıl Uygulanır? | BCU Digital
Geri

Pazarlama Amaçlı Hakla İlişkiler Nedir? Nasıl Uygulanır?

Kurumların artan maliyetleri ve azalan etkileri nedeniyle, kitle iletişim araçlarını tercih etmeyerek, müşteri sadakati oluşturmak ve marka bilinirliğini arttırmak, ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili haber ve faaliyetlerin duyurulması için daha az maliyetli ve etkisinin daha fazla olması sebebiyle pazarlama amaçlı halkla ilişkiler yöntemini tercih etmişlerdir.Pazarlama amaçlarına hizmet etmesi amacıyla, markaya yönelik farkındalık, niyet yaratma ve tüketicinin markaya güven duyması için yapılan tanıtım çalışmalarıdır.

Pazarlama, müşterilerin ihtiyaçlarını hissetmek, müşteriye hizmet etmek ve müşteriyi tatmin ederek kar elde etmek için vardır.

Halkla ilişkiler ise, kurumun çeşitli paydaşları üzerinde iyi niyet oluşturmak için vardır.

Kotler

Yukarıdaki alıntıda da belirtildiği gibi amaç tüketicilerde bir niyet oluşturmaktadır. Kitle iletişim araçlarıyla yapılan tanıtımları düşünelim.Marka tarafından verilmek istenen mesaj tüketiciye iletilir, daha sonrasında tüketiciden ürün ya hizmeti satın alması beklenir. Tamamen tek yönlü bir iletişim uygulanmaktadır.

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler; tüketici güveni oluşturmak, yeni ürünleri tanıtmak, satışı azalmış ürünleri yeniden canlandırmak ve yeniden konumlandırmak, reklamın erişimini artırmak, sponsorlukla marka farkındalığını artırmak, satış gücünü teşvik etmek gibi çeşitli amaçlarla gerçekleştirilmektedir.Örnek olarak Fiat firmasının Egea adlı otomobilin lansmana influencer’ları davet ederek, otomobili deneyimlemeleri sağlanmıştır.

Araçlar ve Etkinlikleri

 • Medya bültenleri,
 • Medya konferansları,
 • Medyaya yönelik toplantı ve davetler,
 • Lobicilik,
 • Kuruma ve ürüne yönelik promosyon malzemeleri,
 • Sponsorluk ve bağışlar,
 • Advertorials,
 • Kurumsal kimlik materyalleri,
 • Şirket web siteleri,
 • Kurum-içi dergiler,
 • Müşteriye yönelik dergiler,
 • Görüşmeler/ özel görüşmeler,
 • Fotoğraf çekimleri,
 • Konuşmalar,

Dijital medyanın yoğun olarak kullanılması, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler yöntemlerinin yeni medya da uygulanmasına fırsat vermiştir. Tüketicilerin gün içinde fazlasıyla zaman geçirdiği sosyal medya platformlarından tüketiciye niyet yaratmak, ürünün satışını teşvik eden yöntemlerle karşına çıkmaktadır. Bu kısıma iki örnek verebiliriz. İlk örnek İkea Türkiye Youtube sayfasıdır. İkea markası Youtube sayfasında, ürün kurulum videoları, dekorasyon fikirleri, influencer’lar tarafından gerçekleştirilen ürün deneyimleri yer almaktadır. Diğer bir örnek ise; Lego markasının Youtube’da oluşturduğu içerik kanalıdır.Burada; ürün deneyim videoları, ürünleriyle oluşturulmuş animasyon videolar ve tasarım fikirleri aktarılmaktadır.

Hangi medya tercih edilmiş olursa olsun, amaç tüketicide niyet ve güven yaratmaktır. Ürünü sosyal medya platformu sayesinde deneyimleyen tüketici, ürünle ilgi tüm kuşkularını giderek, satın alma fikrini daha kolay verebilmektedir.

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler proaktif (önleyici) ve reaktif (tepkisel) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir